สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว


นางสาวณัชสุดา ยิ่งงามแก้ว
ประธานสภาอบต.คูบัว
 โทร. 081-174549


นายสมควร กลมมิตร์
รองประธานสภาอบต.
โทร. 096-7750568
alt
นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์
เลขานุการสภาอบต.
โทร. 081-4592861


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว


นายกวีวัธน์ ศักดาคาร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

โทร. 083-3093677

นายจรัญ พิมเพาะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

โทร. 081-5723517

นายกิจจา สุวรรณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

โทร. 081-0151219

นายทวีป อบเชย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

โทร. 061-6783154

นายสมหมาย จุลเจิม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

โทร. 085-1715443

นายวิเชียร ปู่ใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

โทร. 062-4791366

นายเจริญ แตงนวล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7

โทร. 081-0077238

นางอัชนา คำศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9

โทร. 086-8002704

นายบังเอิญ พจนารถ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11

โทร. 081-0179493

นายพิศัณย์ อินทร์ยอด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12

  โทร. 086-0609866

นางสาวณัชสุดา ยิ่งงามแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13
 โทร. 081-1745498

นายณรงค์ เทียนวงค์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 14

โทร. 086-8935892


นายสุบิล พงษ์สุทัศน์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 15

โทร. 089-9109731

 


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172