โครงสร้างพื้นฐาน อบต.คูบัว

การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ
     alt  ถนนลาดยางจากตัวเมืองราชบุรี ผ่านมายังตำบลคูบัวจนถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร
     alt  ถนนเชื่อมหมู่บ้านสายคูบัว ถึง ท่าสนุ่น รวมระยะทาง 2.7 กิโลเมตร
     alt  ถนนลาดยางจากศาลากลางจังหวัด ตรงมาทางบ้านดอนแจงตำบลดอนตะโก ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลคูบัว รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร
     alt  ถนนเลียบคลองชลประทาน จากสี่แยกห้วยชินสีห์ผ่านมาทางหมู่ 11 หมู่ 9 และหมู่ 1 ตำบลคูบัว รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร
     alt  ถนนการคมนาคมทางรถไฟ จากสถานีรถไฟราชบุรีลงมาทางใต้จะมีสถานีรถไฟบ้านคูบัว ระยะทางจากสถานีรถไฟราชบุรีถึงสถานีรถไฟบ้านคูบัว รวมประมาณ 5 กิโลเมตร


alt alt alt alt alt alt alt alt

การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน


alt alt alt alt alt alt alt alt

แหล่งน้ำ
     alt  แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 2 สาย ได้แก่
          alt  คลองชลประทาน
          alt  คลองน้ำทิ้งชลประทาน
     alt  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ระบบประปาผิวดินอัตโนมัติขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง


alt alt alt alt alt alt alt alt

มวลชนจัดตั้ง


     alt  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1  กลุ่ม      32  คน
     alt  กลุ่มเยาวชน 1  กลุ่ม      18  คน
     alt  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 2  กลุ่ม    300  คน
     alt  อาสาสมัครตำรวจชุมชน 1  กลุ่ม    150  คน
     alt  อาสาสมัครสาธารณสุข 1  กลุ่ม    150  คน
     alt  กลุ่มผู้ใช้น้ำ 1  กลุ่ม      60  คน
     alt  ลูกเสือชาวบ้าน 1  กลุ่ม 2,000  คนalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172