บุคลากรสำนักปลัด อบต.คูบัว


alt
นายธนพงษ์ ปัญญากาญจน์
ปลัดอบต.คูบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 081-4592861

alt
นายวสุธันย์ ศรีวิเชียร
รองปลัดอบต.คูบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 082-8965591


นางสาธินี จันทรศร
หัวหน้าสำนักปลัด

alt

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางภัคภร แก้วมรกต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางธนกร บุญมั่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

alt

alt alt

alt

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172