งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จดหมายข่าว 2/2567 ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 2
2 จดหมายข่าว 1/2567 ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 3
3 ขอประชาสัมพันธ์ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 410
4 ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 342
5 ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินแ่ละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไปอีก 2 เดือน ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 88
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 319
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 107
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 113
9 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ศุลีมาศ อ่อนมิ่ง 110
10 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 พัชรี ขำแก้ว 111

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172