รายงานฐานะทางการเงิน อบต.คูบัว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สตง.รับรองงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 65
2 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 59
3 รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 108
4 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สตง.รับรอง) ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 487
5 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2565 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 210
6 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 770
7 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 305
8 ผลการตรสจสอบงบการเงิน งบประมาณ 2563 ของ สตง. ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 337
9 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 1090
10 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบงบการเงินของ สตง.ประจำปีงบประมาณ 2562 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 329
11 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 347
12 งบรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 317
13 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 (สตง.รับรอง) ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 3073
14 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ธนิษฐา อ่อนมิ่ง 768
15 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ชงโค ละอายผิด 460
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 402
17 งบแสดงผลการดดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีประมาณ 2560 งานการเงินและบัญชี 482
18 จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 (มกราคม - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560 454
19 ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบรปะมาณ 2559 งานการเงิน 593
20 รายงานสถานะการเงิน 849
21 รายรับ-รายจ่ายประจำปี 57 572

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172