แผนอัตรากำลัง อบต.คูบัว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานการเจ้าหน้าที่ 25
2 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว งานการเจ้าหน้าที่ 43
3 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง งานการเจ้าหน้าที่ 57
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2567 - 2569 งานการเจ้าหน้าที่ 89
5 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2579 งานการเจ้าหน้าที่ 379
6 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว งานการเจ้าหน้าที่ 100
7 ประกาศ อบต.คูบัว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (กรณีว่างปลดล๊อด) ของ อบต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี งานการเจ้าหน้าที่ 127
8 โครงสร้างองค์กร อบต.คูบัว งานการเจ้าหน้าที่ 417
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 งานการเจ้าหน้าที่ 270
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564-2566) งานการเจ้าหน้าที่ 711
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว (2564-2566) งานการเจ้าหน้าที่ 7638
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562) งานการเจ้าหน้าที่ 477
13 แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลคูบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด 1049
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.คูบัว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) งานนโยบายและแผน 575
15 แผนผังโครงสร้างบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 595
16 แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2558-2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) สำนักปลัด อบต.คูบัว 537

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172