แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คูบัว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) งานนโยบายและแผน 69
2 ประกาศอนุมัติแก้ไขโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1โครงการ (อนุมัติแก้ไขครั้งที่ 7/2566) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 งานนโยบายและแผน 102
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) งานนโยบายและแผนงาน 322
4 ประกาศอนุมัติแก้ไขบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยผู้บริหารท้องถิ่น บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน 3 รายการ (อนุมัติแก้ไขครั้งที่ 6/2566 ประกาศลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566) งานนโยบายและแผน 243
5 ประกาศอนุมัติแก้ไขบัญชีครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยผู้บริหารท้องถิ่น บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน 3 รายการ (อนุมัติแก้ไขครั้งที่ 6/2566 ประกาศลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566) งานนโยบายและแผน 385
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 5/2566)กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น งานนโยบายและแผน 843
7 ประกาศอนุมัติแก้ไขโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยผู้บริหารท้องถิ่น โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ (อนุมัติแก้ไขครั้งที่ 4/2566 ประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566) งานนโยบายและแผน 135
8 ประกาศอนุมัติแก้ไขโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยผู้บริหารท้องถิ่น บัญชีครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน 1 รายการ (อนุมัติแก้ไขครั้งที่ 3/2566 ประกาศลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566) งานนโยบายและแผน 113
9 ประกาศอนุมัติแก้ไขโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3โครงการ (อนุมัติแก้ไขครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 งานนโยบายและแผน 304
10 การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒาท้อถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการพัฒนาที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ โดยผู้บริหารท้องถิ่น อบต.คูบัว อนุมัติแก้ไขแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 395

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172