คำสั่งการ/ระเบียบ/ประกาศ อบต.คูบัว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การแต่งกายเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว พ.ศ.2567 งานการเจ้าหน้าที่ 89
2 ขออนุมัติประกาศผลประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ งานการเจ้าหน้าที่ 104
3 ขออนุมัติออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานการเจ้าหน้าที่ 184
4 ขออนุมัติออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่2) งานการเจ้าหน้าที่ 407
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 งานกิจการสภา 251
6 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว พ.ศ.2566 งานกิจการสภา 256
7 คำสั่ง อบต.คูบัว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง งานการเจ้าหน้าที่ 143
8 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ภายนส่วนราชการ ของ อบต.คูบัว งานนโยบายและแผน 138
9 คำสั่ง อบต.คูบัว ที่ 731/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ 449
10 คำสั่ง อบต.คูบัว ที่ 732/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าราชการในสำนักปลัด อบต.วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ 186

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172