คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการขออนุุญาตขุด -ถมดิน กองช่าง 67
2 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กองช่าง 60
3 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ฝ่ายสวัสดิการสังคม 32
4 คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 34
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) อำพร ฝอยทอง 30
6 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ ของ อบต.คูบัว งานบริหารงานทั่วไป 30
7 เผยแพร่คู่มือประกอบการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 งานนโยบายและแผน 137
8 คู่มือปฏิบัติงานป้องกัน ปี2564 งานนิติการ 201
9 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานนิติการ 206
10 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว งานนิติการ 237

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172